torsdag 28 april 2011

wtf (som eleverna hade skrivit på facebook)

Upplever det paradoxala med
att vara bättre lärare än någonsin
och mer utbildad än någonsin.
Men jag upplever ett minskat förtroende till min kunskap från vissa håll.

(Ja, det finns ett samband mellan utbildning och kompetens. En bra lärare blir bättre med utbildning. En dålig lärare blir väl aldrig något annat eller?)


HUR gick det till?

Bor vi i jantesverige?

Är tjocka, snygga, välutbildade och livligt ivrigt artikulerade kvinnor provocerande på något vis?

Ja, jag beskrev just mig själv som tjock och snygg... inte så jantesvenskt va?

Tack å hej
Nettanfattarintejantegrejenplättan

onsdag 20 april 2011

Björklund tar poäng - han stöder fler lektorer i skolan.

I länken nedan skickar regeringen
en tydlig signal till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Jag är enig med dem i detta. Från 1700 lektorer för 20 år sedan till knappt 200. Det är inte rätt väg. Det är dags att satsa på skolan och våra ungdomar igen. Skolan ska vila på vetenskaplig grund.

Läs:
http://www.regeringen.se/sb/d/14068/a/166986


Fler lektorer i skolan. Skolan behöver vetenskap och vetenskapen behöver praxisfältet.

Framför allt så behöver våra barn och ungdomar det allra bästa för att bli det allra bästa.

Nettanlitehoppplättan

fredag 8 april 2011

Idag är jag ganska bitsk mot Björklund.

Mitt tidigare inlägg
syftade inte till någon
särskild skola eller utbildning.
Det syftade till det allmäna klimatet för svensk skola.

Ett klimat som anläggs av vår högsta skolpolitiska företrädare - Björklund. Han poängterar SIN EGEN upplevelse i skolan.... då någon gång för 20-40 år sedan. Han säger goda saker om en av sina lärare, och utifrån hans upplevelse ska han forma en HEL SKOLA. JA, så ser ALLA på skolan. UTIFRÅN SINA EGNA LÄRARE. Hmmm.... man kanske skulle ha en liiiiite högre blick när man är politiker? Lärare är fantastiska! Och de ska lyftas. Men skolan ska inte utformas efter vad man tycker... Den S K A utformas efter vetenskap och lärares kunskap om praxisfältet. INTE efter ekonomi eller vad alla som gått i skolan tycker om den...

(TÄNK OM VI SKULLE UTFORMA LÄKARPROFFESSIONEN PÅ SAMMA SÄTT!!! Tänkte väl det... det är det ingen som vill. Där vill de flesta att man bygger verksamheten på vetenskap (ibland kanske för mycket?) trots det styr ekonomi även där. EKONOMI fasen vilket förhatligt berg att bestiga.)

Vetenskap om lärande säger att kreativitet är .... nu ska jag säga det enkelt så att till och med Björklund hänger med.... MYCKET BRA för barns och ungdomars (och vuxnas) hjärnor, det gör dem SMARTARE!

Att kreativt lärande
inte prioriteras mer är en skam,
på torra land.

Det kreativa lärandet kan man hitta i exempelvis estetiskt lärande och kemins "labbar", men det är INTE ÄMNET SOM AVGÖR hur man arbetar med att utveckla elevernas kunskapen inom ämnet. Det är faktiskt lärarens inställning och förmåga. Det är lättare i vissa ämnen än andra. OCH jag tycker inte det måste finnas i alla ämnen. DESTO VIKTIGARE DÅ ATT BEVARA OCH STÄRKA DE ÄMNEN DÄR DET FINNS!!!

Många, med Björklund i täten, drar en parallell mellan detta sätt att lära och flumskola. Att lära sig utifrån kreativitet är inte detsamma som att nedmontera kunskap!

KUNSKAP ÄR
(nu säger jag det enkelt så att till och med Björklund hänger med igen)
SUPERBRA!

En nedmontering av kreativa ämnen i skolan är en nedmontering av framtiden!

Jag tycker faktiskt att Björklund gör en bra sak. Hans politik (ja, det är inte hans politik, men han står som ansvarig politiker) skapar möjlighet för lärare att gå vidare och utvecklas genom exempelvis lärarlyftet.

Problemet är bara att lärare inte kan använda sig av sin nya yrkesnivå, för när de kommer tillbaka till praxisfältet har skolan inte råd att använda dem på något annat sätt än tidigare.

Lektorstjänsterna
riskerar att bli ett ENDA STORT skämt om det inte med en titel
följer högre lön och mindre undervisning och forskning i tjänsten.

För vem vill slita som en tok för att inte få någonting för det?
UTBILDNING MÅSTE ALLTID ALLTID ALLTID
AAAAALLLLLTTTTIIIIDDDD
löna sig!
Och de som ska ha ut mest av det är -
E L E V E R N A !

Personligen skiter jag fullständigt i vilken titel jag har, jag har arbetat oerhört hårt för att få göra det jag gör (jag är doktorand i musikpedagogik och jag längtar tillbaka till mitt högstadium där jag får använda mina nya kunskaper hos eleverna) och jag vill (läs borde och ska) ha MER LÖN och MINDRE UNDERVISNING och MER FORSKNING i min tjänst.

För då, mina kära läsare, DÅ kan vi höja statusen för läraryrket. DÅ STANNAR FORSKANDE LÄRARE KVAR I SKOLAN! Det krävs en endaste enkel gissning för att fundera ut om detta kommer höja kvaliteten på undervisningen i skolan. - SJÄLVKLART!


Avslutningsvis.

Många föräldrar förstår inte hur bra många lärare är och vilka mirakler de utför varje dag och varje stund.

Man måste förflytta
fokus
från lärare och skolledare och
gå hårdare åt politikerna som nedmonterar
skolan med ena handen och ger
bröd och skådespel med den andra.

Nettan-villstartaegetpartisomharnågotattkommamed-plättan

måndag 4 april 2011

Till alla politiker

Jag hatar
verkligen genuint

H A T A R


att skolor styrs av pengar. Eller snarare bristen av dem...

Politikerna verkar tycka att det inte behövs särskilt mycket pengar för att bedriva en god verksamhet för eleverna... de har fel!

Skärpning politiker. Ni är patetiska om ni tror att det går att göra kladdkaka av bajs.

Over and out

Nettanledseninisjälenplättan