onsdag 20 april 2011

Björklund tar poäng - han stöder fler lektorer i skolan.

I länken nedan skickar regeringen
en tydlig signal till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Jag är enig med dem i detta. Från 1700 lektorer för 20 år sedan till knappt 200. Det är inte rätt väg. Det är dags att satsa på skolan och våra ungdomar igen. Skolan ska vila på vetenskaplig grund.

Läs:
http://www.regeringen.se/sb/d/14068/a/166986


Fler lektorer i skolan. Skolan behöver vetenskap och vetenskapen behöver praxisfältet.

Framför allt så behöver våra barn och ungdomar det allra bästa för att bli det allra bästa.

Nettanlitehoppplättan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar