tisdag 12 oktober 2010

Det omöjliga tar bara lite längre tid.

En djupare ämneskunskap, det öppnar upp för en mer holistisk syn på våra elever. Jag tror att ju djupare du är grundad desto högre kan du flyga. Vad vi sedan lägger in i ämnet är ju högst individuellt, är det faktakunskap vi vill åt, eller är det något annat?

Nu är tiden för visioner. Och även om det finns hinder för att förverkliga dessa visioner, exempelvis har väl ekonomin i skolvärlden sällan eller aldrig tillåtit särskilt mycket svängrum. Så är det mer som är möjligt än vad vi tror många gånger.

Vi i skolan KAN göra det omöjliga! Precis som Churchill sa, ” Det omöjliga… det tar bara lite längre tid.” ¨

Kan vi som pedagoger lära oss att tänka utanför ”boxen” så kan vi också ta våra elever dit. Jag tycker att lärare har ansvaret att tänka på vilken värld vi utbildar barnen till, inte vilken värld vi själva kom ifrån.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar