måndag 8 november 2010

Kunskap skapas, den avbildas inte
Det är ett konstruktivistiskt antagande att förstå genom fysisk kontakt, det är genom att känna på objekt, att kombinera objekt och se vad som händer man förstår hur världen är konstruerad.

Kunskap kommer ur aktivitet och inte ur avbildning.

Barnet tänker med och genom de intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som de stött på och tagit till sig i samspel med andra. (Säljö, 2000, s.67)

Människor lever på kunskap och insikter de lånat från andra.

I ett sådant perspektiv blir läraren som person mycket viktig.

För det vi lärare delar med oss blir en del framtiden för våra elever.


/Annetteplättetänkardrottning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar