tisdag 2 november 2010

skapandekraft

Jag tror på att låta elever skapa.

För skapandets egen skull därför att kreativitet är en fantastisk egenskap att bära med sig i livet. Och som ett verktyg att befästa kunskap.

Jag citerar här nedan Vygotskij ur fantasi och kreativitet i barndomen s. 83-84

... att lära in andras ord såsom de professionella skådespelarna gör, ord som inte alltid motsvarar barnets förståelse och känsla, är något som bromsar barnets skapande och förvandlar barnet till en av texten och en förmedlare av andras ord. Det är därför som pjäser som skrivits av barnen själva, eller som hittats på och improviseras fram av dem själva under skapandets gång, ligger mycket närare barnens förståelse. Här är det möjligt med de mest olikartade former och nivåer, alltifrån den tidigare förberedda och genomarbetade litterära texten till en lätt antydan om varje roll som barnet sedan under spelets gång genom improvisation måste utveckla till en ny litterär text. Sådana pjäser kommer oundvikligen att bli mer oharmoniska och mindre litterära än färdiga pjäser som skrivits av vuxna författare, med de kommer ha en väldig fördel, genom att de uppstår i de barnsliga skapandets process. Man får inte glömma att grundregeln för barns skapande består däri att man måste se dess värde inte i resultatet, inte i skapandets produkt utan i själva processen.


-----------------------

Nu ska jag skapa mer text till mitt 25%-seminarium... det går trögt. Men det är mitt eget. Jag hoppas att processen är i alla fall minst lika viktigt som resultatet... Så känns det i alla fall nu.


... undrar om alla doktorander tvivlar lika mycket på sin förmåga som jag gör?

Elever i skolan måste få skapa för att lära. Lära för att skapa. Kreativitet är en nyckelkompetens enligt mig, Annette Mars.

/Annetteplättekreativitetsfantast

1 kommentar: